akşam kızıllığı

akşam kızıllığı İng. sunset colours, sunset glow

Gün batarken ve battıktan sonra gözeriminin kızıl hali.


akşam kızıllığı için benzer kelimeler


akşam kızıllığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
akşam kızıllığı kelimesinin tersten yazılışı ığıllızık maşka diziliminde gösterilir.