akşam darı

akşam darı

Akşam ezanının 15-20 dakika öncesinden başlayan ve ezanla biten süre: Akşam darında su içmek günahtır.


akşam darı için benzer kelimeler


akşam darı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
akşam darı kelimesinin tersten yazılışı ırad maşka diziliminde gösterilir.