cücül darı

cücül darı

İnce ufak darı.


cücül darı için benzer kelimeler


cücül darı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ü', 'c', 'ü', 'l', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
cücül darı kelimesinin tersten yazılışı ırad lücüc diziliminde gösterilir.