cin darı

cin darı

Ucu dikenli bir mısır türü


cin darı için benzer kelimeler


cin darı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'n', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
cin darı kelimesinin tersten yazılışı ırad nic diziliminde gösterilir.