cin çalığı

cin çalığı

a. Dış görünüşü çirkin olan kimse: “Benim gibi bir cin çalığı doğurmak rezaleti ağırına gitmiş.” -H. E. Adıvar.


cin çalığı

Çarpık yürüyen adam.


cin çalığı için benzer kelimeler


cin çalığı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'n', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
cin çalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaç nic diziliminde gösterilir.