içki çalığı

içki çalığı Fr. Dipsomane

içki çalığı için benzer kelimeler


içki çalığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'k', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
içki çalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaç ikçi diziliminde gösterilir.