bulut çalığı

bulut çalığı

Taneleri zayıf, kavruk ekin.


bulut çalığı için benzer kelimeler


bulut çalığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'u', 't', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bulut çalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaç tulub diziliminde gösterilir.