akşamı bulmak (veya etmek)

akşamı bulmak (veya etmek)

akşamlamak, günü bitirmek: “Halk baharları ve yazları, dolmalarla, helvalarla gidip akşamı eder, şen şatır dönerlermiş.” -S. M. Alus.


akşamı bulmak (veya etmek) için benzer kelimeler


akşamı bulmak (veya etmek), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
akşamı bulmak (veya etmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemte ayev( kamlub ımaşka diziliminde gösterilir.