aksırt ağaçkakan

aksırt ağaçkakan İng. white backed woodpecker

Kuşlar (Aves) sınıfının gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, ağaçkakangiller (Picidae) familyasından, Anadolu'nun kuzey taraflarında her mevsim görülen, genellikle ovalık ve tepelik yerlerdeki karışık ve yaprağını döken ormanlarda yaşayan, karınca ve teke böceklerinin larvaları ile beslenen, yerli bir tür.


aksırt ağaçkakan için benzer kelimeler


aksırt ağaçkakan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'ı', 'r', 't', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'ç', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
aksırt ağaçkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakçağa trıska diziliminde gösterilir.