aksırtlı ağaçkakan

aksırtlı ağaçkakan Lat. Dryobates leucetos

(zooloji)


aksırtlı ağaçkakan için benzer kelimeler


aksırtlı ağaçkakan, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'ı', 'r', 't', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'ç', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
aksırtlı ağaçkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakçağa ıltrıska diziliminde gösterilir.