aksiyomatik kümeler kuramı

aksiyomatik kümeler kuramı

bk. belitsel kümeler kuramı.


aksiyomatik kümeler kuramı için benzer kelimeler


aksiyomatik kümeler kuramı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
aksiyomatik kümeler kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk relemük kitamoyiska diziliminde gösterilir.