akut hücre şişliği

akut hücre şişliği İng. acute cell swelling

Hücre sitoplazmasının dışarıdan su alarak şişmesi, albümin dejenerasyonu, bulanık şişkinlik, bulutumsu dejenerasyon, hidropik dejenerasyon, parenkim dejenerasyonu. Toksik, metabolik, oksijensizlik veya enfeksiyöz nedenlerle, enerji üretiminin azalması ve hücresel sodyum pompasının bozulması sonucu biçimlenir.


akut hücre şişliği için benzer kelimeler


akut hücre şişliği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'u', 't', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'ş', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
akut hücre şişliği kelimesinin tersten yazılışı iğilşiş ercüh tuka diziliminde gösterilir.