ala eğri

ala eğri

Kabuğunu, çobanların kavallarına geçirdikleri küçük bir ağaç.


ala eğri için benzer kelimeler


ala eğri, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', şeklindedir.
ala eğri kelimesinin tersten yazılışı irğe ala diziliminde gösterilir.