ala gabış

ala gabış

Alaca karga.


ala gabış için benzer kelimeler


ala gabış, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', ' ', 'g', 'a', 'b', 'ı', 'ş', şeklindedir.
ala gabış kelimesinin tersten yazılışı şıbag ala diziliminde gösterilir.