alaca karanlık

alaca karanlık, -ğı

a. Güneş doğmadan önceki veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık, akşam karanlığı: “Bir Leylâ özlemiyle bahçelerde öldü gün / Yıldızlar, karanfiller güllerden daha üzgün / Bahçeler garipsedi alaca karanlıkta” -H. F. Ozansoy.


alaca karanlık için benzer kelimeler


alaca karanlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
alaca karanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnarak acala diziliminde gösterilir.