alacağı geçiren

alacağı geçiren

alacağı temlîk eden.


alacağı geçiren için benzer kelimeler


alacağı geçiren, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
alacağı geçiren kelimesinin tersten yazılışı neriçeg ığacala diziliminde gösterilir.