alacağı temlîk eden

alacağı temlîk eden

alacağı geçiren.


alacağı temlîk eden için benzer kelimeler


alacağı temlîk eden, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 't', 'e', 'm', 'l', 'î', 'k', ' ', 'e', 'd', 'e', 'n', şeklindedir.
alacağı temlîk eden kelimesinin tersten yazılışı nede kîlmet ığacala diziliminde gösterilir.