alacağın temliki

alacağın temliki

alacağın geçirilmesi.


alacağın temliki

bk. alacağın devri


alacağın temliki için benzer kelimeler


alacağın temliki, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 't', 'e', 'm', 'l', 'i', 'k', 'i', şeklindedir.
alacağın temliki kelimesinin tersten yazılışı ikilmet nığacala diziliminde gösterilir.