alacağın devri

alacağın devri İng. transfer of claims

Borç ilişkilerinden doğan hakların alacaklı tarafından üçüncü tarafa devri. krş. alacaklandırma, forfeyting


alacağın devri için benzer kelimeler


alacağın devri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', şeklindedir.
alacağın devri kelimesinin tersten yazılışı irved nığacala diziliminde gösterilir.