akreditif alacağının devri

akreditif alacağının devri İng. transferable of claim

Devredilebilir akreditifin lehdarı tarafından üçüncü bir şahsa alacak hakkının devredilmesi. krş. devredilebilir akreditif


akreditif alacağının devri için benzer kelimeler


akreditif alacağının devri, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', 't', 'i', 'f', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', şeklindedir.
akreditif alacağının devri kelimesinin tersten yazılışı irved nınığacala fitiderka diziliminde gösterilir.