alak

alak

1. Bataklık yer. 2. Köşk. 3. Bağ, bahçe kulübesi. 4. Sığır konulan, üstü açık kenarı çitle çevrili yer. 5. İniş yerlerde kızağın hızım kesmek için önüne bağlanan ağaç. 6. At eğeri.


alak

1. Oyunlarda aynı taraftaki eş, bir guruba katılan kimse: Bizim alak nereye gitti. 2. Şaşkın, sersem, alık (bakış): Alak alak, ne bakıyorsun?


alak

1. Kızana gelmiş köpek. 2. Karışık tüylü.


alak

Çiftleşmek isteyen dişi köpek.


alak için benzer kelimeler


alak, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
alak kelimesinin tersten yazılışı kala diziliminde gösterilir.