alak falak

alak falak

Yarım yamalak, karmakarışık: Eşyaları alak falak etmişsin.


alak falak için benzer kelimeler


alak falak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'k', ' ', 'f', 'a', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
alak falak kelimesinin tersten yazılışı kalaf kala diziliminde gösterilir.