kel falak

kel falak

Duta düşkün bir çeşit kuş.


kel falak için benzer kelimeler


kel falak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', ' ', 'f', 'a', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
kel falak kelimesinin tersten yazılışı kalaf lek diziliminde gösterilir.