albeni kıvrak

albeni kıvrak

İşgüzar, hamarat.


albeni kıvrak için benzer kelimeler


albeni kıvrak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'b', 'e', 'n', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'v', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
albeni kıvrak kelimesinin tersten yazılışı karvık inebla diziliminde gösterilir.