alberger

alberger

Bir şey çekmeye yarıyan ve gelberi denilen aygıt.


alberger, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'b', 'e', 'r', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
alberger kelimesinin tersten yazılışı regrebla diziliminde gösterilir.