alça

alça

1. Alın. 2. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konulan üç köşeli mukavva, vaketa veya meşin parça.


alça

Erkeğin nişanlısına verdiği hediye.


alça

Erik.


alça, [alçı]

Kalıpları ayakkabıya uydurmak amacıyla kalıpların üzerine konulan meşin parçalar. (*Aksaray -Niğde) [alçı] : (-Ankara)


alça için benzer kelimeler


alça, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', şeklindedir.
alça kelimesinin tersten yazılışı açla diziliminde gösterilir.