kabarma-alça!ma

kabarma-alça!ma İng. tides, flood and ebb

Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra olağan düzeyden aşağı inmesi olayı.


kabarma-alça!ma için benzer kelimeler


kabarma-alça!ma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'a', 'r', 'm', 'a', '-', 'a', 'l', 'ç', 'a', '!', 'm', 'a', şeklindedir.
kabarma-alça!ma kelimesinin tersten yazılışı am!açla-amrabak diziliminde gösterilir.