alçak kesitli lastik

alçak kesitli lastik İng. low section tire

Kesit oranı 0.9'dan küçük lastik türü.


alçak kesitli lastik için benzer kelimeler


alçak kesitli lastik, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 't', 'l', 'i', ' ', 'l', 'a', 's', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
alçak kesitli lastik kelimesinin tersten yazılışı kitsal iltisek kaçla diziliminde gösterilir.