algın gözle bakmak

algın gözle bakmak

Alıcı gözle bakmak.


algın gözle bakmak için benzer kelimeler


algın gözle bakmak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'g', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', ' ', 'b', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
algın gözle bakmak kelimesinin tersten yazılışı kamkab elzög nıgla diziliminde gösterilir.