dört gözle beklemek (veya bakmak)

dört gözle beklemek (veya bakmak)

çok isteyerek veya özleyerek beklemek: “Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


dört gözle beklemek (veya bakmak) için benzer kelimeler


dört gözle beklemek (veya bakmak), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dört gözle beklemek (veya bakmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamkab ayev( kemelkeb elzög tröd diziliminde gösterilir.