alım özencesi

alım özencesi İng. purchase prim

İlkel özdek toplayan yapımcı işletmelerin ya da dışa satıcıların alımla görevlendirdikleri kişiler ve aracılara önceden kabullendikleri ederlerden daha elverişli koşullarla alış yapmalarında ödedikleri özence.


alım özencesi için benzer kelimeler


alım özencesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'n', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
alım özencesi kelimesinin tersten yazılışı isecnezö mıla diziliminde gösterilir.