alın yazısı

alın yazısı

a. din b. Yazgı: “Belki de gerçekten kaderdi, alın yazısıydı olanlar.” -C. Uçuk.


alın yazısı için benzer kelimeler


alın yazısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
alın yazısı kelimesinin tersten yazılışı ısızay nıla diziliminde gösterilir.