alıştırma

alıştırma

a. 1. Alıştırmak işi. 2. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz. 3. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj. 4. sp. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman.


alıştırma

Çabuk yanan çalı çırpı, yonga v.b.: Alıştırma getir de sobayı yakayım.


alıştırma İng. exercise

Vücudun, biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması.


alıştırma İng. exercise

1. Üzerinde çalışılmış bir konunun daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen, karşılığının verilmesi ya da uygulamaya konulması istenilen ödev. 2. Öğrencilerin, öğrendiklerini yeni durumlara uygulamalarına olanak sağlayacak biçimde düzenlenen çalışmalara ve yinelemelere verilen ad.


alıştırma İng. exercise

Bale sanatçılarının gerekli düzeyi elde edebilmek için sürekli olarak yaptıkları çalışma.


alıştırma Osm. idman

Güreş karşılaşmalarında başarılı olabilmek için yapılan hazırlık çalışmaları.


alıştırma Osm. mümarese

(matematik)


alıştırma İng. break-in

Motor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma.


alıştırma İng. practice, drill

Herhangi bir tepki ya da davranışı daha iyi duruma getirip kökleştirmek için yapılan yineleme çalışması.


alıştırma Osm. rodaj

genel uygulayım: Yeni bir motor, makine, aygıt vb. ilk evrede yavaş yavaş, zorlanmadan çalıştırılması.


alıştırma İng. exercise

Bir alan gözlemcisine uygun gözlemler yapacak biçimde deneyim ve beceri kazandırma.


alıştırma için benzer kelimeler


alıştırma, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
alıştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşıla diziliminde gösterilir.