oyunla alıştırma kuramı

oyunla alıştırma kuramı İng. practice theory of play

Canlının ilerdeki yaşamında yararlı olacak beceri, alışkanlık ve yaşantıları oyun etkinlikleriyle sağlayıp geliştirdiği görüşü.


oyunla alıştırma kuramı için benzer kelimeler


oyunla alıştırma kuramı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'a', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
oyunla alıştırma kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk amrıtşıla alnuyo diziliminde gösterilir.