alkali hatası

alkali hatası İng. alkaline error

Pek çok cam elektrodun yüksek bazik ortamlarda anormal olarak düşük bir pH cevabı oluşturma meyli.


alkali hatası için benzer kelimeler


alkali hatası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'a', 'l', 'i', ' ', 'h', 'a', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alkali hatası kelimesinin tersten yazılışı ısatah ilakla diziliminde gösterilir.