alkalin fosfataz testi

alkalin fosfataz testi İng. alcaline phosphatase test

Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen, alkalin fosfataz enzim etkinliğini ortaya koymada uygulanan deney.


alkalin fosfataz testi için benzer kelimeler


alkalin fosfataz testi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'a', 'l', 'i', 'n', ' ', 'f', 'o', 's', 'f', 'a', 't', 'a', 'z', ' ', 't', 'e', 's', 't', 'i', şeklindedir.
alkalin fosfataz testi kelimesinin tersten yazılışı itset zatafsof nilakla diziliminde gösterilir.