alkara kılçık

alkara kılçık

Siyah kılçıklı bir çeşit buğday.


alkara kılçık için benzer kelimeler


alkara kılçık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
alkara kılçık kelimesinin tersten yazılışı kıçlık arakla diziliminde gösterilir.