alkilarilhalojenürler

alkilarilhalojenürler İng. alkylarylhalides

RX tipi bileşikler (R, alkil veya aril, X, halojen).


alkilarilhalojenürler, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'i', 'l', 'a', 'r', 'i', 'l', 'h', 'a', 'l', 'o', 'j', 'e', 'n', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
alkilarilhalojenürler kelimesinin tersten yazılışı relrünejolahliralikla diziliminde gösterilir.