alkım

alkım

a. meteor. Gökkuşağı.


alkım

Alâim-i sema, gök kuşağı.


alkım İng. rainbow

İlkel efsanelerde, halk inanışlarında ve masallarda türlü durumlar için önbelirti olarak yorumlanan göksel olay.


alkım

bk. izge.


alkım, gökkuşağı Osm. kavs-i kuzah

(fizik)


Alkım Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Gökkuşağı.Cinsiyet: Kız Gökkuşağı.


alkım, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
alkım kelimesinin tersten yazılışı mıkla diziliminde gösterilir.