alkınma

alkınma İng. fading, sound fading, attenuation

Sinema/TV. Bir sesin gürlüğünün zaman zaman azalması ya da yitmesi durumu.


alkınma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
alkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıkla diziliminde gösterilir.