alkış

alkış

a. Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.


alkış

Hayır, dua, iyi dilek: Oğlum sözümü tut, alkışımı al.


alkış

Dua: Bana alkış etti.


alkış İng. applause

İnsanın yaşamı yararına yapılmış olan olumlu bir işi, eylemi ya da yaratıyı onaylamakta ve övmekte uygulanan, iki elin avuçlarını birbirine vurarak çıkarılan sesle ortaya konulan değerlendirme ve anlatım yolu.


alkış

Padişah ile vezirleri yüceltmek için yapılan gösteri.


alkış İng. applause

Seyircilerin el çırparak oyuncuları, yazarı, sahneye koyucuyu, dekor sanatçısını, vb. beğendiklerini belirtmeleri, açıkça göstermeleri.


alkış

Medih, sitayiş, dua.


Alkış Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Hayırlı dua.


alkış için benzer kelimeler


alkış, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
alkış kelimesinin tersten yazılışı şıkla diziliminde gösterilir.