alkışçı

alkışçı

a. 1. Alkışlayan kimse. 2. mec. Şakşakçı, dalkavuk, yüze gülücü, yağcı kimse: “Bu işe başlarken dört yanını çevirmiş olan alkışçılar, sanki ortadan çekilmişti.” -M. Ş. Esendal.


alkışçı İng. clapper

Bazı tecimsel tiyatrolarda, oynanan oyunu seyirciye onaylatmakta etkili olmak için parayla tutulan kişi. bk. şakşakçı.


alkışçı İng. clapper

Eski tiyatrolarda alkışlamak için parayla tutulan kişi. (bk. şakşakçı).


alkışçı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'ı', 'ş', 'ç', 'ı', şeklindedir.
alkışçı kelimesinin tersten yazılışı ıçşıkla diziliminde gösterilir.