almaşık akım

almaşık akım

bk. dalgalı akım.


almaşık akım için benzer kelimeler


almaşık akım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'm', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
almaşık akım kelimesinin tersten yazılışı mıka kışamla diziliminde gösterilir.