alp kıvrımları

alp kıvrımları İng. alpine folding

Oluşumu ikinci ve daha çok üçüncü çağa rastlayan gençlik ve yüksekliklerini bugün de koruyan dağ dizgelerine verilen ad.


alp kıvrımları için benzer kelimeler


alp kıvrımları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'p', ' ', 'k', 'ı', 'v', 'r', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
alp kıvrımları kelimesinin tersten yazılışı ıralmırvık pla diziliminde gösterilir.