alt ağ maskesi

alt ağ maskesi İng. subnet mask

alt ağ maskesi için benzer kelimeler


alt ağ maskesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'a', 'ğ', ' ', 'm', 'a', 's', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
alt ağ maskesi kelimesinin tersten yazılışı iseksam ğa tla diziliminde gösterilir.