alt-üşek kını

alt-üşek kını İng. cathode sheath

Uçunlu elektriksel boşalım borusunda alt-üşek ile sık-üşer bölgesi arası.


alt-üşek kını için benzer kelimeler


alt-üşek kını, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', '-', 'ü', 'ş', 'e', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
alt-üşek kını kelimesinin tersten yazılışı ınık keşü-tla diziliminde gösterilir.