alterne seri

alterne seri

bk. dönüşümlü seri.


alterne seri için benzer kelimeler


alterne seri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'e', 'r', 'n', 'e', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
alterne seri kelimesinin tersten yazılışı ires enretla diziliminde gösterilir.