alterne dizi

alterne dizi

bk. dönüşümlü dizi.


alterne dizi için benzer kelimeler


alterne dizi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'e', 'r', 'n', 'e', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
alterne dizi kelimesinin tersten yazılışı izid enretla diziliminde gösterilir.