altdüzgen dizi

altdüzgen dizi İng. subnormal series

Bir G öbeği verildiğinde (…)için (…)in bir düzgen altöbeği olmak üzere G nin (…) koşulunu gerçekleyen altöbeklerinden oluşan (…)sonlu dizisi. (…)


altdüzgen dizi için benzer kelimeler


altdüzgen dizi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'd', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
altdüzgen dizi kelimesinin tersten yazılışı izid negzüdtla diziliminde gösterilir.