altın otomatizmi

altın otomatizmi İng. gold specie flow mechanism, gold-price specie flow mechanism

Altın para sisteminde, tam işlendirme koşullarında, dış ticaret açığının altın çıkışlarına bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini düşürmesi sonucu dış satımın artması, dış ticaret fazlalığının ise altın girişine bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini yükseltmesi sonucu dış satımın azalmasıyla dış ticaret bilançosunun otomatik olarak dengeye geleceğini gösteren ve David Hume tarafından açıklanan otomatik denkleşme düzeneklerinden biri. krş. otomatik gelir denkleşme düzeneği


altın otomatizmi için benzer kelimeler


altın otomatizmi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'o', 't', 'o', 'm', 'a', 't', 'i', 'z', 'm', 'i', şeklindedir.
altın otomatizmi kelimesinin tersten yazılışı imzitamoto nıtla diziliminde gösterilir.